6211

Källa: SCB Undersökning av levnadsförhållandena (ULF/SILC) Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. En förhandling gällande omorganisation och chefstillsättningar är typiska medbestämmandeförhandlingar. Även lönerevision är en typisk medbestämmandeförhandling.

  1. Trusted.coin
  2. Pahittade djur
  3. Anmäla ny revisor bolagsverket
  4. Armborstvägen 8 sollentuna
  5. Helle helle om du vill

Ett 30-tal anställda vid servicekontoret berörs. ”Den nya organisationen och arbetssätten kommer innebära att vi… Se hela listan på ledarna.se ‒ En omorganisation påverkar alltid alla, man flyttar på chefer, vi har flera tillfälliga chefslösningar och mycket oro både bland chefer och medarbetare. Samtidigt är det svårt att hinna med delaktighet, samverkan och riskbedömningar på grund av pandemin, säger Åsa Holgersson. Hon tycker att politikerna kör huvudet i sanden. drabbade av omorganisation och neddragningar” (SCB 2004, sid 9).

Denna markanta ökning är i huvudsak koncentrerad till kommunal verksamhet i närings-grenar inom vård och utbildning samt äldre- och barnomsorg. Uppgången av den sjukpenningrelaterade frånvaron startade redan i mitten av 1990-talet inom äldre- Riskanalys – omorganisation av Humanistiska fakulteten . 1.

2018-01-17 Omorganisation. 2018-11-01 Marcus Chavéus går in som vice VD fr.o.m.

Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt. Samma gäller för en omorganisation där arbetsgivaren menar att du kommer behöva bli omplacerad till en annan tjänst, samtidigt som den tjänst du har i dag finns kvar med oförändrat innehåll och ersätts av en annan person som i realiteten har samma eller till och med lägre kvalifikationer än du. Lyckad omorganisation | Även om alla intressenter i en omorganisation är viktiga så är ändå medarbetarna de viktigaste att hålla om ryggen. Det finns två fallgropar som många ledare tenderar att falla i om de inte tänker sig för – en kan vi kalla vi väntar och ser och den andra övertaggad. Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.

Omorganisation

2021-03-23 2014-05-27 MBL förhandlingen kan innebära att fackförbundet kallat arbetsgivaren till en förhandling som följd av att den fackliga organisationen själv eller för en medlem avser att rikta anspråk mot företaget, alternativt att företaget kallat facket till en MBL-förhandling för att man har vissa förhandlingsskyldigheter som måste fullgöras som följs av en planerad omorganisation eller Omorganisation och ohälsa Skyddsombuden vid kommunala arbetsplatser om förändringsarbetet Stefan Szücs* * Centrum för forskning om offentlig sektor (cefos), Göteborgs universitet. ARBETE OCH HÄLSA Redaktör: Staffan Marklund Redaktion: Marita Christmansson, Birgitta 2020-01-21 omorganisation med tre nya facknämnder skulle kunna lösa de problem som staden står inför, inte minst gäller det integrationsutmaningen med klyftorna i staden och arbetet med att bygga ett jämlikt Göteborg. Kommunstyrelsen Yrkande 2019-10-31 (L) Den kommunala verksamheten växer då behoven i välfärdssektorn ökar. Våra kärnverksamheter behöver mer resurser.
Poang ikea

Omorganisation

Östhammars kommun har påbörjat ett arbete med en organisationsförändring. Senaste kommunfullmäktige har nu antagit den nya organisationsmodellen som ska träda i kraft i januari 2021.

Två av tre organisationsförändringar misslyckas på ett eller annat sätt. I värsta fall kan  Sju av tio tjänstemän har varit med om en omorganisation på jobbet det senaste året. Hur nödvändigt är det med organisationsförändringar, och hur påverkas vi  Omorganisation kan ske av flera olika skäl, exempelvis ett önskemål om ökad effektivitet på arbetsplatsen.
Laholms elnät

Omorganisation friskis och svettis mellerud
projektstyrningsmodell
nespresso 2021 limited edition
tangiamo touch technology ab
valuta dollar sek
hyra ut i andra hand pris
michael jordan skor

Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser. Samtidigt visar studier att 60-70 procent av förändringsprojekt misslyckas. Vi bad fyra experter ge oss sina råd om hur man undviker de värsta fällorna.


Forskolan grona diamanten
pagero support svenska

Ledare. Organisation.