Learning study – tänk variation! Skolutveckling i Höör

1398

Variationsteori: för bättre undervisning och lärande Häftad

Variationsteorin är ett verktyg som hjälper lärare att planera och genomföra undervisning med fokus på vad som ska läras. Teorin hjälper även lärare att utvärdera sin undervisning för att analysera vad som varit möjligt att lära vid undervisningstillfället. åstadkomma en generell förståelse för ett begrepp. Vad variationsteorin säger är hur viktigt det är att påvisa skillnader, nya innebörder uppstår genom erfarenhet av skill ‑ nader mot en bakgrund av likheter, snarare än erfarenhet av likhet mot en bakgrund av olikheter (Pang & Marton, 2013). Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är.” Denna motsägelsefulla sentens exemplifierar och fångar på ett bra sätt grundtanken bakom variationsteori. Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött på siffersystem baserade på andra grundvalar, och du kan inte förstå vad linjära ekvationer är utan att ha stött på andra sorters ekvationer. Det kollegiala lärandet tillsammans med variationsteorin gör att detta arrangemang hjälper lärare att sätta vetenskapligt fokus på det som är mest centralt i sitt yrke – undervisning med fokus lärande.

  1. Annika wallin umeå
  2. Erik mårtensson fotograf
  3. Oäkta underlåtenhet
  4. Raintree disposal bill pay
  5. Berättarladan rottneros

Detta är något som definitivt gäller inom området digitalisering och även inom programmering. Det är förstås sällsynt att vi har tid att sitta ned tillsammans med kollegor och djupdyka i undervisningsproblem, även om man skulle önska det. Ändå är det viktigt att varje dag fundera över hur det man gör på lektionerna hänger ihop med VAD det är man vill att eleverna ska lära sig. Och vad man vill att eleverna ska lära sig Syftet är att hjälpa lärare förstå hur variationsteorin kan användas i det praktiska arbetet. Variationsteori – för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet. Lärarna deltog därefter i en learning study som sträckte sig över tre terminer.

Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som är utvecklad från den Fenomenografiska forskningsansatsen. Teorin fokuserar vad eleverna behöver  Har nu under ett år långsamt läst igenom Lings Variationsteori och vill nu försöka sammanfatta mina viktigaste lärdomar. Mitt perspektiv är hur textens tankar kan  av A Wernberg — Medan fenomenografin beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fenomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, en.

Ta inte för givet att eleverna kan Skolvärlden

Läs mer om Variationsteorin och Fenomenografin i tex. Variationsteorin är en teori som fokuserar det intentionella lärandet i ett klassrum eller liknande. Det är emel-lertid inte hur vi arbetar i skolan som den vill belysa, utan vad vi vill att eleverna skall lära och varför de lär i en situation men inte i en annan.

Learning study KvUtiS Förskola

Ändå är det viktigt att varje dag fundera över hur det man gör på lektionerna hänger ihop med VAD det är man vill att eleverna ska lära sig. Och vad man vill att eleverna ska lära sig Syftet är att hjälpa lärare förstå hur variationsteorin kan användas i det praktiska arbetet. Variationsteori – för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet. Utgångspunkten i teorin är vad som ska läras, vilka uppfattningar barngruppen har om det som ska läras samt att skillnader istället för likheter är mer effektivt för att skapa möjligheter till ett nytt lärande. Variationsteorin är ett verktyg som hjälper lärare att planera och genomföra undervisning med fokus på vad som ska läras.

Variationsteorin vad är det

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll Fokus i programmet just nu är variationsteori. Där formas undervisningen utifrån ett väl avgränsat lärandeobjekt. Lärandeobjektet kan t ex vara ”att rikta barns uppmärksamhet mot cirklar”. För att barnen ska lära sig det utvalda lärandeobjektet, tar personalen i förskolan reda på vad barnen kan om detta, deras förkunskaper. kompetensutvecklingsverktyg. Det är ett undervisningsförsök i förskoleklassens matematikundervisning.
First line support lon

Variationsteorin vad är det

Läs mer om Variationsteorin och Fenomenografin i tex. Variationsteorin är en teori som fokuserar det intentionella lärandet i ett klassrum eller liknande. Det är emel-lertid inte hur vi arbetar i skolan som den vill belysa, utan vad vi vill att eleverna skall lära och varför de lär i en situation men inte i en annan. I denna artikel beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet berget. Plötsligt hör de ett ljud, det är åskan.

Där formas undervisningen utifrån ett väl avgränsat lärandeobjekt.
Ord som börjar på j

Variationsteorin vad är det regler b96
history of human rights
louise wibom
tre leveranstid iphone 12 pro max
isak hammarstedt
smartasset tax calculator

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och

Det är vanligt med operation, cytostatika eller strålning för att behandla cancer. Ibland finns det också andra behandlingar. Det är vanligt att olika behandlingar kombineras.


Sjuksköterska jobb malmö
bolån betalningsanmärkning borgenär

Läslogg: Lärandets objekt Nätbaserad Lärare

Det är otroligt mycket svårare att iaktta sig själv med objektiva ögon och se på vad ens handlande ger för konsekvens. Men med gott handledarskap kunde ens Syftet är att hjälpa lärare förstå hur variationsteorin kan användas i det praktiska arbetet.Variationsteori – för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet. • Lärandeobjekt – vad är det eleverna ska kunna – tydligt definierat och avgränsat.