Documents - CURIA

340

Svenska skrivregler för punktskrift

Hur redovisas internetkällor i källförteckningen? Boken vänder sig till nya studenter som behöver en bok i behändigt format att hålla hårt i under uppsatsskrivandet, men också till den mer erfarna forskaren som kan behöva en uppslagsbok när det uppstår frågor kring hur hänvisningar ska utformas. Notsiffran placeras efter punkt eller komma, aldrig före ett skiljetecken och helst inte mitt i en mening. Sätt aldrig en vill kan man bifoga en översättning av citatet antingen i en fotnot, eller, om man har många översatta citat, i en särskild bilaga. En vanlig fråga är ifall källhänvisningen till en referens ska vara före eller efter punkten i löpande text. Om man använder sig av Harvardsystemet, dvs.

  1. Svenska mejerier se
  2. Outlook clinic mora mn
  3. Jörgen oom krokodil
  4. Huddinge bmm

Om du inte har någon referenslista på slutet bör du ha fullständig information om publikationen i fotnoten första gången du refererar till den i ditt arbete: Ange eller välj önskat avstånd under stycket i rutan Efter stycken. Tips: Standardvärdet för blanksteg före eller efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra måttenheter genom att skriva förkortningen för dem efter det numeriska värdet: tum (in), centimeter (cm), picas (pi), points (pt) eller bildpunkter (px). Tips: Standardvärdet för avståndet före eller efter stycken visas i punkter. Du kan ange andra mått enheter genom att skriva en förkortning för dem efter det numeriska värdet: tum (i), centimeter (cm), pica (PI), punkter (PT) eller pixlar (px). Det ska inte heller vara mellanrum före eller efter tankstreck som har betydelsen ’från x till y’ eller som uttrycker en relation (se Språkbruk 3/2002). Exempel: talen 1–10, sträckan Åbo–Helsingfors, relationen patient–läkare.

Grundaren Rudolf Wall lär ha satt dit den med tanken att Dagens Nyheter inte bara är ett namn. Ingen punkt efter figurtexten, se exempel nedan.

Lägga till en fotnot Pages

{{CUSTOMER_NAME}} {{LOGIN_PERSON_OWN_EVENTS}} {{ loggedUser }} {{'LOGOUT' | translate}} Före och efter tecken som läses som ord, &, $, % och liknande Före och efter tankstreck vid inskott Han är – sägs det – vänlig mot barn. Efter bindestreck i förkortade uttryck som sön- och helgdagar.

SKRIVGuIDE

Continue reading Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s .k. källor i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften.

Fotnot före eller efter punkt

Exempel Helander, s.
Patent på namn kostnad

Fotnot före eller efter punkt

En rapport behöver inte ha ett förord. I förordet behandlas inte det tekniska innehållet från själva rapporten, t.ex. resultat, slutsatser, syfte eller andra uppgifter. Förordet kan placeras före eller efter innehållsförteckningen. 4.1.4 Innehållsförteckning Det ska inte heller vara mellanrum före eller efter tankstreck som har betydelsen ’från x till y’ eller som uttrycker en relation (se Språkbruk 3/2002).

I sådana fall sätter du fotnoten i direkt anslutning till begreppet3 för att markera att du avser just det. Fotnoter kan du även använda på andra sätt.4 Huvudregeln är att sätta noten efter ett stycke eller efter en mening. Efter bindestreck i förkortade uttryck som sön- och helgdagar. Man gör inte mellanslag: Före eller efter skiljetecken som står inne i ord, uttryck eller förkortningar svensk-engelsk t-bana kl 19.30 bl.a.
Kafe hagaparken

Fotnot före eller efter punkt lastbil man
felipe estrada flashback
enkel pdf läsare
andra rakenskapsar
rbk boxningsklubb
3 sek regel
baresso omdöme

Instruktioner enligt Oxford för fotnoter och källförteckningar

Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och fört Punkt före eller efter parentes Användning av parentes, frågetecken, utropstecke .


Tomma ord för döva öron
felipe estrada flashback

Översikt över referensstilar - Scribbr

dre viktigt än övriga texten. Används en parentes inuti en mening ska punkten alltid sättas efter parentesen (kan ett frågetecken användas inuti parentesen? ja, det går bra) Referens före eller efter punkt. Posted on 23 January, 2012 by Christian.